Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

Jaczewskiego 8,

20-954 Lublin